Όροι χρήσης

Η προστασία και η  διαχείριση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου όσο και της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική ιστοσελίδα  www.frontidagiaolous.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν κείμενο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της  ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr

Cookies:

 

H ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.frontidagiaolous.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά την αξιοποίηση συγκεκριμένων δυνατοτήτων  της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr στα όποια  και συλλέγονται αποκλειστικά και μόνον για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας  frontidagiaolous.gr  είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους διαφημιστικούς.

Οι επισκέπτες της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr μπορούν  να ρυθμίσουν  τον υπολογιστή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τους προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr  είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή των cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων αυτής frontidagiaolous.gr  δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Επικοινωνία διαμέσου Links –  Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες Links to other sites :

 

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.frontidagiaolous.gr  περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες- sites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr    για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν ούτε και δηλώνει πως συμφωνεί κατά ποσοστό 100% με τις θέσεις, τις απόψεις και το περιεχόμενο των άλλων ηλεκτρονικών ιστοσελίδων  – Web Sites.

IP Addresses:

H ηλεκτρονική  διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα  www.frontidagiaolous.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας.

Προσωπικά Δεδομένα

 

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

H ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.frontidagiaolous.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
H ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.frontidagiaolous.gr .Διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.
Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Οι Χρήστες η Επισκέπτες  της  ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr  που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της συγκεκριμένης ιστοσελίδας frontidagiaolous.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, η ηλεκτρονική σελίδα του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Η ηλεκτρονικής ιστοσελίδα www.frontidagiaolous.gr  και συγκεκριμένα  η ομάδα αναπτύξεις του site  είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Σύμβαση χρήσης:

Οι Επισκέπτες  των σελίδων και των υπηρεσιών της  ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr  παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτή , frontidagiaolous.gr

Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών  της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr . Εφόσον  δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr . Οι  επισκέπτες παρακαλούνται  να ελέγχουν  το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης  της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.frontidagiaolous.gr   ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών.

Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

 

Πρακτική Εφαρμογή της Οδηγίας 11/2013

Στις  9 Ιανουαρίου 2016  και μετά  ισχύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία 11/2013 η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ70330/2015 και αφορά την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων OnLine και offLine

Για την Ελλάδα οι φορείς επίλυσης διαφορών είναι

ο Συνήγορος του καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/

και για τα τραπεζικά θέματα ο Τραπεζικός Μεσολαβητής http://www.hobis.gr

Εκτός της παραπάνω οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την 15η Φεβρουαρίου έθεσε σε λειτουργία ένα Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών ODR για τις online συναλλαγές όπου μπορούν οι καταναλωτές αλλά και οι έμποροι ή πάροχοι υπηρεσιών να χρησιμοποιούν για την επίλυση διαφορών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο σύνδεσμος προς τον φορέα αυτόν είναι http://ec.europa.eu/consumers/odr

Back to Top